Εκτύπωση

 

 

 erasmuslogo

       

EntreVetSchools logo wide small

Ενημερωτική εκδήλωση του 2ου Ε.Κ. Πειραιά για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ KA2 EntreVET

Το 2ο ΕΚ Πειραιά πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση διάχυσης στις 12 Απριλίου 2021. Στην εκδήλωση έγινε ενημέρωση για την υλοποίησης της στρατηγικής σύμπραξης Erasmus+ KA2 με τίτλο 'EntreVET' (Κωδικός 2018-1-DE02-KA202-005130). Για λόγους ασφαλείας, λόγω της πανδημίας, η εκδήλωση διεξήχθει σε 2 βάρδιες, στην πρωινή και την εσπερινή (στις 18:30). Στην ενημέρωση παρουσιαστούν το πρόγραμμα και τα προϊόντα που ετοιμάσαμε, η εργαλειοθήκη του προγράμματος, ο οδηγός εκπαιδευτικού και σε ένα workshop που ακολούθησε η πλατφόρμα με το υλικό, τα μαθήματα και τις δραστηριότητες που ετοιμάσαμε.  

Η διαδικτυακή μας πλατφόρμα με ελεύθερη φυσικά πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο, είναι η ακόλουθη:

 

https://academy-entrevet.eu/

 

Η ιστοσελίδα του προγράμματος, για περισσότερες λεπτομέρειες, είναι η ακόλουθη:

http://entrevet.eu/

 

 Morning 1 2

Morning 2

 Workshop 2

Workshop 5

Workshop 8

evening photo_3

evening photo_2