Τομέας Ηλ/γίας - Ηλ/ικής - Αυτοματ.

Υπεύθυνος Τομέα: Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας PDF Εκτύπωση E-mail

Το εργαστήριο Ηλεκτρολογίας (0301) λειτουργεί στην αίθουσα 143 και ανήκει στον Ηλεκτρολογικό Τομέα.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Λούδης Πέτρος, Κλ. ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγος.

 
Εργαστήριο Αυτοματισμού PDF Εκτύπωση E-mail

Το εργαστήριο Αυτοματισμού (0302) λειτουργεί στην αίθουσα 133 και ανήκει στον Ηλεκτρολογικό Τομέα.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: 

 
Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων PDF Εκτύπωση E-mail

Το εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (0303) λειτουργεί στην αίθουσα 141 και ανήκει στον Ηλεκτρολογικό Τομέα.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: 

 
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μετρήσεων PDF Εκτύπωση E-mail

Το εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μετρήσεων (0201) λειτουργεί στην αίθουσα 219 και ανήκει στον Ηλεκτρονικό Τομέα.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: 

 
Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Συστημάτων PDF Εκτύπωση E-mail

Το εργαστήριο Οπτικοακουστικών Συστημάτων (0202) λειτουργεί στις αίθουσες 119 - 223 και ανήκει στον Ηλεκτρονικό Τομέα.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Βεναρδής Κωνσταντίνος, Κλ. ΠΕ83 Ηλεκτρονικός.

 
Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων PDF Εκτύπωση E-mail

Το εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων (0203) λειτουργεί στην αίθουσα 219 και ανήκει στον Ηλεκτρονικό Τομέα.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: .

 


free pokerfree poker