Τομέας Πληροφορικής - Δομικών Έργων - Βιομ. Σχεδι

Υπεύθυνος Τομέα: Καραϊσαρλής Θρασύβουλος, ΠΕ 86 Πληροφορικής

 Εργαστήριο Πληροφορικής PDF Εκτύπωση E-mail

Το εργαστήριο Πληροφορικής (1101) λειτουργεί στην αίθουσα 222 και ανήκει στον Τομέα Πληροφορικής.

Λειτουργεί από το 1999, όταν εγκαταστάθηκε στο σχολείο με το πρόγραμμα "Μνηστήρες".

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: 

 
Εργαστήριο Εφαρμογών PDF Εκτύπωση E-mail

Το εργαστήριο Εφαρμογών (1102) λειτουργεί στην αίθουσα 210 και ανήκει στον Τομέα Πληροφορικής.

Λειτουργεί από το 2004, όταν εγκαταστάθηκε στο σχολείο με το πρόγραμμα ΟΣΚ.

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Καούνη Αντωνία, Κλ. ΠΕ86 Πληροφορικής.

 
Εργαστήριο Κτηριακών Έργων PDF Εκτύπωση E-mail

Το εργαστήριο Κτηριακών Έργων (0301) λειτουργεί στην αίθουσα 127 και ανήκει στον Τομέα Δομικών Έργων.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: 

 


 
Εργαστήριο Τεχνολογίας - Παραγωγής Έτοιμου Ενδύματος PDF Εκτύπωση E-mail

Το εργαστήριο Τεχνολογίας - Παραγωγής Έτοιμου Ενδύματος (0501) λειτουργεί στην αίθουσα 216 και ανήκει στον Τομέα Κλωστοΰφαντουργίας και Ένδυσης.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου:  Δάβου Φωτεινή - Μαρία Κλ. 89.02 Σχεδιασμού και Παραγβγής Προϊόντων

 
Εργαστήριο Τεχνολογίας - Παραγωγής Έτοιμου Ενδύματος 2 PDF Εκτύπωση E-mail

Το εργαστήριο Τεχνολογίας - Παραγωγής Έτοιμου Ενδύματος 2 (0501) λειτουργεί στην αίθουσα 323 και ανήκει στον Τομέα Κλωστοΰφαντουργίας και Ένδυσης.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου:  

 
free pokerfree poker